/

Το Πολιτικό Γραφείο του Ιρακινού Κομμουνιστικού Κόμματος εξέδωσε στις 8 Ιανουαρίου 2020 την ακόλουθη ανακοίνωση:

Για ακόμη μια φορά, η κυριαρχία της χώρας μας υπόκειται σε νέα παραβίαση και οι Ιρακινοί πολίτες μας είναι τρομοκρατημένοι, καθώς το Ιράν έχει εξαπολύσει πυραυλική επίθεση νωρίς το πρωινή κατά τις βάσεις στο Ain Al-Assad, Anbar και Harir και στο Erbil.

Αυτή η Ιρανική βομβαρδιστική επιχείρηση, καθώς και τα γεγονότα που προηγήθηκαν, εντείνουν τη δικαιολογημένη ανησυχία μεταξύ του λαού μας ότι το Ιράκ έχει στην πραγματικότητα καταστεί ένα πεδίο για τη σύγκρουση μεταξύ της Αμερικής και του Ιράν, με την κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του από όλα τα μέρη/πλευρές. Αυτός ο βομβαρδισμός υποδηλώνει και πάλι την απουσία ενός σημαντικού και συγκεκριμένου ρόλου για την Ιρακινή κυβέρνηση στο τερματισμό αυτών των καταφανών παραβιάσεων και τη διασφάλιση της προστασίας και ασφάλειας των Ιρακινών πολιτών.

Επιβεβαιώνουμε τη αποφασιστική μας στάση, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα σεβασμού της κυριαρχίας της χώρας μας και του απαραβίαστου των εδαφών της, του εναέριου χώρου και των υδάτων της και την καταδίκη οποιασδήποτε παραβίασης στην οποία υπόκειται η χώρα μας από οποιασδήποτε πλευρά/μέρος. Είμαστε επίσης σταθερά εναντίον της μετατροπής της πατρίδας μας σε αρένα για το ξεκαθάρισμα λογαριασμών και την εκτέλεση επιχειρήσεων «οφθαλμός αντι οφθαλμού».

Οι τρέχουσες εξελίξεις καταδεικνύουν επίσης την απουσία σοβαρών προσπαθειών από την Ιρακινή κυβέρνηση και τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις για την σφυρηλάτηση μιας ολοκληρωμένης Ιρακινής εθνικής στάσης, κάτι που απορρέει από το υπέρτατο συμφέρον του λαού και της χώρας μας και τους προστατεύει από τη μάστιγα των διεθνών και περιφερειακών συγκρούσεων. Μια τέτοια στάση θα πρέπει να καταβάλλει προσπάθειες για την αποκλιμάκωση και επίλυση αυτών των συγκρούσεων με ειρηνικά και διπλωματικά μέσα, με το σεβασμό του διεθνές δίκαιο και κανόνων και την εξασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας των λαών.

Όλα τα μέρη/πλευρές καλούνται να επιδείξουν συγκράτηση, σύνεση και σοφία και να αποτρέψουν τον λαό, τη νεολαία και τον πλούτο μας να τροφοδοτούν έναν πόλεμο με τον οποίο ο λαός μας δεν έχει απολύτως τίποτε να κερδίσει. Οι επιλογές του λαού μας θα πρέπει να γίνονται σεβαστές, να είναι ο αφέντης της δικής του μοίρας και με την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων του επι εθνικών θεμάτων, μακριά από εξωτερικές πιέσεις, απειλές και επεμβάσεις στις εσωτερικές του υποθέσεις.

Μπροστά στους αυξανόμενους κινδύνους που πηγάζουν από τις πρόσφατες εξελίξεις, οι οποίες συνιστούν μια μεγαλύτερη απειλή για την προστασία και την ασφάλεια του λαού μας και την ανάγκη να μπορέσει η χώρα μας να διατηρήσει την εθνική κυριαρχία και την ανεξαρτησία της στην Ιρακινή λήψη αποφάσεων, είναι απαραίτητο όπως ενταθούν σοβαρές εθνικές προσπάθειες που να αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των στρατιωτικών θεσμών του κράτους, επιτρέποντάς τους να εκπληρώσουν το ρόλο τους σύμφωνα με το Σύνταγμα και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τον τερματισμό της ξένης στρατιωτικής παρουσίας στα εδάφη μας.

Ο λαός μας υπέφερε πολύ από τους πολέμους και τις κυρώσεις, καθώς και από την εξουσία των τυράννων και των δικτατορών, προσδοκά να μην επιστρέψουν εκείνες τις ημέρες γεμάτες από τραγωδίες και καταστροφές. Θέλει να χτίσει τη ζωή του μακριά από τη βία, το μίσος, τη διαφθορά και το σεκταριστικό σύστημα διαμοίρασμα εξουσιών, μέσα σε συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας, γαλήνης, δικαιοσύνης, πραγματικής δημοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πάνω σε σχέσεις που να βασίζονται στην ισότητα με όλες τις γειτονικές χώρες και τον κόσμο.

Contact us

The main address
Al - Andalus Square .. Baghdad .. Iraq
iraqicp@hotmail.com